Oppløsing av foretak

Jeg oppløste mitt enmannsforetak 01.febr. i år.
Sendte melding til Brønnøysund. Får tilbakemelding att siden foretaket også er reg. i MVA registeret, vil det ta noe tid å oppløse. Hvor lang tid tar dette vanligvis?
Min omsetning i første måned i 2o12:skal denne raporteres først i 2013 til skattemyndighetene, og sender jeg MVA oppgjørtet også i 2013? Jeg har årsmoms.

Spørsmål fra Søren.

Spørsmålet ble stilt den 10-03-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Frode v/ALETT RegnskapsHjelp AS

Hei i grunnen godt spørsmål.
Skatteetaten har tlf nr 800 80 000
I ditt tilfelle med årsrapportering av mva, anbefaler jeg deg å ringe dem. Men det er mest logisk at mva er innraportert og oppgjøret /betalt før virksomheten er avviklet. dvs at avviklingen og mva krav ( plull eller minus) skjer samme år, dvs i 2012 slik at selvangivelse i 2013 blir riktig.

2 Søren

Svaret kom i dag fra skatteetaten. Etter jeg sendte oppløsning av foretak via Altinn, får jeg i dag melding om att foretaket også er slettet i MVA registeret. Sender så terminoppgave for siste aktuelle termin, der også MVA på gjenværende varer og driftsmidler (omsetningsverdi) skal oppgies på opphørstidspunktet. Dermed blir alt oppgjort i 2012, og kan enkelt taes med i aktuell raportering til skattemyndighetene i 2013.

Ditt svar