Nekte på sen faktura

Kan jeg nekte å betale en faktura på 3150,- pluss moms når den skulle vært sendt for 1.5 år siden?

Spørsmål fra Lillemor.

Spørsmålet ble stilt den 13-02-2019.

Ligger under emnet: Finansiering.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Pia

det er først etter tre år ett krav er foreldet

Ditt svar