Nekte på sen faktura

Kan jeg nekte å betale en faktura på 3150,- pluss moms når den skulle vært sendt for 1.5 år siden?

Spørsmål fra Lillemor.

Spørsmålet ble stilt den 13-02-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar