Nedskriving av aksjeverdi

Hvordan bokføres egentlig selve nedskrivingen? Kostnadsføres hele verdiavviket (midlertidig) i nedskrivingsåret, eller kan man differensiere etter risiko for hvert papir, sånn at ikke hele summen påvirker årets resultat? Det ble ikke gjort tilsvarende tapsavsetning for 2013, fordi netto avvik fra børsverdi bare var 1-2%. Har laget en oppstilling med bokført verdi kontra børsverdi for hver investering. Noen avvik er store, andre små, noen papirtap oppstod en uke før årsslutt og har allerede gått i pluss igjen en uke inn i det nye året. Tenkte først at det er nok å nedjustere de største/langvarige, men tror nå at det var feil tenkt… 😉 Dette er forøvrig et lite AS med omsetning av aksjer som hovedvirksomhet. På forhånd takk for input!

Spørsmål fra Willy.

Spørsmålet ble stilt den 15-01-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar