Næringsoppg 2 tilbakebetaling av gjeld

Selskapet (DA) har lån penger av eierne. Det ble ført i næringsoppg.2 som kortsiktig gjeld i post 2910. Gjelden ble betalt tilbake til eierne i 2021. Hvordan/hvor skal denne tilbakebetalingen føres i næringsoppg2?

Spørsmål fra Bjarte.

Spørsmålet ble stilt den 10-05-2022.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar