Næringsoppg 2 tilbakebetaling av gjeld

Selskapet (DA) har lån penger av eierne. Det ble ført i næringsoppg.2 som kortsiktig gjeld i post 2910. Gjelden ble betalt tilbake til eierne i 2021. Hvordan/hvor skal denne tilbakebetalingen føres i næringsoppg2?

Spørsmål fra Bjarte.

Spørsmålet ble stilt den 10-05-2022.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 eve

Når gjelden ble betalt tilbake til eier 2021 så er det ikke noe kortsiktig gjeld til eier lengre i 2021 . Betalt tilbake til eier D- 2910 og kredit 1920 bank med dato pengene går ut bank

Ditt svar