Næringsoppgave ved under 50000 i inntekter?

Hei!

Jeg driver Stegarud Foto, ENK. JEg tjener under 50tusen kr på en 12 måneders periode. Jeg har fått selvangivelsen nå, sammen med en næringsoppgave.

Trenger jeg skrive egen næringsoppgave, lese dette på nett:www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10093580

Slik jeg forstår dette, trenger jeg bare fylle ut noen punkter i min selvangivelse.

Spørsmål fra Trond Stegarud.

Spørsmålet ble stilt den 23-05-2011.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Stemmer dette Trond. Har du under 50k i driftsinntekter iløpet av fjoråret krysser du av valget ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave” når du fyller ut selvangivelsen på Altinn.

Les mer her: http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2010/Er-du-personlig-naringsdrivende-og-fritatt-fra-a-levere-naringsoppgave/

Ditt svar