MVA – tilleggsavgift og renter

Hei! Jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvordan en skal føre renter og tilleggsavgift i regnskapet når en mottatt brev fra skatteetaten vedrørende for sent innlevert terminoppgave for MVA hvor de har beregnet et tilleggsavgift på 900 kr på første brevet.

Deretter har jeg mottatt nytt brev hvor de har nå justert ned tilleggsavgiften med 210 kr og beregnet rente på 91 kr. Hvordan føres dette for et AS selskap ? Bruker en konto 2740 for mva oppgjør ? + annen kostnad ikke fradrag for tilleggsavgift og betale rente som annen rentekostnad fradrag ? Rente er merket å betale etter skattebet. l §11-2.

Spørsmål fra Kenneth Larsen.

Spørsmålet ble stilt den 10-06-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar