MVA pliktig eller ikke

En bekjent har begynt å selge lys for et firma. Han får en viss prosent provisjon av alt han selger. Han er selvstendig i forhold til dette firmaet. Jeg har forstått det slik at firma utbetaler provisjonen rett på hans konto uten at han fakturerer noe i forkant, blir vel som lønn, men han må betale skatten sin selv. Er dette også mva pliktig??

Spørsmål fra Bare lurer.

Spørsmålet ble stilt den 09-11-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar