MVA på kilometergodtgjørelse

Skal man fakturere mva på km. godtgjørelse?

Eks. 50 km a 4,1 + mva?

Spørsmål fra Harald Molnes.

Spørsmålet ble stilt den 11-05-2015.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Det kommer an på hovedytelsen/-avtalen som faktureres.
Så sant hovedytelsen som faktureres er mva-pliktig skal det beregnes mva med den samme satsen på kilometergodtgjørelsen som faktureres.

Ditt svar