Mva på honorar?

Jeg lurer på om det er mva på honorar man får for å holde foredrag?

Spørsmål fra Bente.

Spørsmålet ble stilt den 09-05-2016.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Det kommer an på.
Det må foretas en konkret vurdering av om tjenesten er en avgiftspliktig tjeneste eller en unntatt undervisningstjeneste etter Merverdiavgiftsloven § 3-5 første ledd. Undervisning kjennetegnes normal ved at formålet er å formidle kunnskap, samt at tjenesteyteren ikke får noen kunnskap tilbake (lærer – elev situasjon).

Ditt svar