MVA på forsikring

Hva er MVA på forsikring??

Spørsmål fra Ulf.

Spørsmålet ble stilt den 20-02-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det skal ikke legges til moms på forsikring. Har du fått faktura fra et foriskringsselskap inkl mva?

2 Edvin

Ikke moms på forsikringstjenester. Dersom det er momsregning fra et forsikringsselskap, gjelder det en næringsdrivende som har hatt skade. Forsikringselskapet vil ha denne tilbakebetalt (da blir forsikringen billigere) Originalfaktura fra verksted sammen med krav fra firsikringsselskap, føres D 2710 inng moms til fradrag.
•Firefox
•Chrome
•Opera
•Internet Explorer
Want to take the risk with the current browser? Click here. (

3 Einar

Stemmer det de to overstående skriver.

Sakset fra loven om merverdiavgift:

Ǥ 3-6. Finansielle tjenester

Omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra loven, herunder
a) omsetning av forsikringstjenester «

Ditt svar