MVA for utlandet

Jeg har tenkt å starte et norsk AS der jeg skal drive et dropshipping selskap. Jeg selger produkter fra Asia til Nord Amerika og Europa, men uten Norge. Trenger jeg å tenke på MVA, hvis produktet ikke kommer fra Norge, ikke skal selges til Norge, heller ikke lagres i Norge? Må jeg tenke på det i andre land, hvis jeg selger et produkt til en person i for eksempel England?

Spørsmål fra Magnus.

Spørsmålet ble stilt den 22-01-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar