Mottatt innbetaling

Hei. Når det står mottatt innbetaling (fra kunde) blir det ført som driftsinntekter eller kommer pengene på bank?

Spørsmål fra Katrine.

Spørsmålet ble stilt den 14-12-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Eve

Føringen blir debet bank og kredit kunde.

Ditt svar