Motkrav faktura

Innledning: Jeg mottok og betalte faktura for noen varer (rundballer fra en bonde) i fjor. Etterpå viste det seg at det ble hull i flere av ballene under transporten, så de måtte kastes da de ikke kunne brukes. Jeg ba selgeren om å få kreditnota og tilbakebetalt prisen for de ødelagt ballene, samt fraktandelen for de akuelle ballene. Har purret på ham flere ganger, men får ikke kreditnota. Han nekter ikke, bare forholder seg ikke til min forespørsel. Nylig kom han med et tilbud (over et halvt år etter min reklamasjon) som gikk på at han kunne erstatte ballene med nye baller. Dette er jeg ikke interessert i da jeg har nok fôr i år – og tilbudet kom for sent. Så, over til regnskapsspørsmålet: Kan jeg lage en faktura med motkrav til selgeren siden han ikke sender meg kreditnota? Og hva bør stå på den i såfall? PS: vi er begge næringsdrivende. Takker så mye for svar.

Spørsmål fra Tadaa.

Spørsmålet ble stilt den 16-09-2014.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Å lage faktura med motkrav er nok ikke tillatt. Det er som hovedregel selger som skal utstede salgsdokumentasjon. De unntak som finnes fra denne regelen tror jeg ikke du kommer inn under.
Denne problemstillingen ligger nok på et mer juridisk plan, og det vil være flere momenter som skal spille en rolle når det gjelder hva du har krav på. F.eks. kan hvem som har fraktet rundballene ha noe å si på når risikoen har gått over fra selger til kjøper.

Når det er sagt virker det for meg, ut fra det du skriver, som at selger er inneforstått med at varene han/hun har levert har en mangel i kjøpslovens forstand og at mangelen har oppstått før risikoen gikk over til deg. Det virker også som du har gitt beskjed om mangelen innen rimelig tid.
Selger kan i slike tilfeller, ut fra kjøpsloven, ha rett/plikt til å rette mangelen eller foreta omlevering. Skjer ikke dette innen rimelig tid kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet.

I ditt tilfelle virker det som det har tatt for lang tid og at dette kanskje har medført et vesentlig kontraktbrudd. Du har antakeligvis måttet gå til anskaffelse av andre baller og har ikke lenger bruk for de opprinnelige ballene. Dette som følge av at selger har brukt urimelig lang tid.

Det kan ut ifra dette virke som, uten at jeg nødvendigvis har fått satt meg godt nok inn i saken, at du har rett til å få hevet kjøpet. Dette må du nødvendigvis få selger til å forstå, slik at denne kan tilbakebetale og utstede kreditnota til deg.
Du kom antakeligvis ikke noe lenger med dette, men det er nok bare slik det er at dere må kommunisere og at å sende en faktura med motkrav ikke er aktuelt.

Ditt svar