Momsplikt

En sportklubb som er momspliktig skal betale for en busstransport til Lillehammer for syklister. Bussen/sjaføren kan gi kvittering, men han betaler ikke moms. Vil det være et problem for regnskpet til sportskubben at de betaler en regning som ikke det blir betalt moms på fordi de selv er momspliktig?

Spørsmål fra Mirja.

Spørsmålet ble stilt den 20-06-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du mener at bussfirmaet ikke er MVA-registert?

Ditt svar