Moms på traktor

Hei 🙂 Hvis jeg har kjøpt en traktor som det var inkl moms på, og skal selge denne… selges den da uten moms? Jeg er privatperson og er ikke moms pliktig 🙂

Spørsmål fra Vegard.

Spørsmålet ble stilt den 06-11-2015.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Truls

Selges uten mva hvis du selger den privat.

2 Hogne

Det er vel mer presist å si at du ikke kan spesifisere mva på salgskvitteringen. Du bør jo kalkulere inn 25 % (tilsvarende mva) i salgsprisen for ikke å tape unødvendig. Kjøper du traktor til kr 200.000 + mva kr 50000= kr 250.000 og selger den dagen etter, så bør du jo ta kr 250.000 for den, men du må gi en kvittering som ikke nevner mva. Dermed blir det nok ingen mva-pliktige som vil handle med deg (de får ikke refundert mva på slikt kjøp). Du må nok helst finne andre private å handle med.

Ditt svar