Moms på provisjon fra utenlandsk selskap

Er en vareagent for et dansk selskap. Jeg skal hver måned fakturere det danske selskapet min provisjon (% av salget).

Slik jeg har forstått dette skal jeg ikke legge MVA på dette, men omsetningen(provisjonen) vil gjøre at jeg trenger å registrere meg i MVA registeret når denne omsetningen(provisjonen) går over 50.000.

Er dette riktig forstått?

Dette vil jo si at jeg da bare vil få tilbake moms ettersom jeg aldri da vil ha inntekter som det beregnes moms på.(men jeg vil ha kostnader hvor det beregnes moms)

Synes dette høres litt rart ut, og vil derfor gjerne dobbeltsjekke.

Spørsmål fra Peter.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Når du har passer kr 50 000,- i omsetning skal du registrere/melde i fra om at du har beløpsgrensen. Du vil da bli registrert i momsregisteret selv om du har en kunde i utlandet som du ikke skal fakturere moms til.

Fordelen med å være momsregistrert er du nå får tilbake mva på kostander du har her i Norge.

2 øyvind

Jeg trodde også det var slik, men har nettopp vært i kontakt med skatteetaten. De sier provisjonsagenter skal fakturere med moms. For prov.lønna skal du betale moms av. Prov.lønna er din omsetning når du driver med salg og er selvst.næringsdrivende. Har du et AS er det selskapet som fakturerer med moms og betaler moms av sin inntekt.
I tillegg kommer selvsagt inntektsskatt.

3 Jan-Erik

Interessante svar.
Om en må betale mva på provisjonsinntektene i utlandet, hva da med mva fradrag for utgiftene i det landet en jobber ?

4 PI

Fritak for avgiftsplikt er omsetning som faller innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor det er bestemt at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, såkalt nullsats. Et typisk eksempel på slik omsetning er salg av varer og tjenester til utlandet. Her gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut. Det gjelder blant annet reglene om fradrag for inngående merverdiavgift. Varer og tjenester som kan selges uten beregning av utgående merverdiavgift, kalles «omsetning som er fritatt for merverdiavgift», jf. omsetningsoppgavens post 3.

I regnskapssystemet skal du registrere fakturaen tilsvarende som et kjøp av tjenester fra utlandet, dvs med både inngående og utgående avgift (disse skal gå i null).

(ref http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Merverdiavgift–veiledning-til-naringsdrivende-/Oppgave–og-betalingsplikt/ )
(http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Merverdiavgift–veiledning-til-naringsdrivende-/?chapter=3730#kapitteltekst)

5 Greger

Saret er nei. Du skal ikke fakturere mva på dine provisjonsfakturaer til det danske selskapet. Det betraktes som en tjeneste utført for et utendlandsk foretak og er ikke mva pliktig. Varene blir fakturert fra Danmark direkte til kunden som må betalen mva. Kjøper du selv varer og selger videre i Norge blir du mva pliktig.

Ditt svar