Moms på kunstverk

Skal det være eller ikke være moms når en billedkunstner selger et maleri?

Spørsmål fra Ingvild.

Spørsmålet ble stilt den 12-12-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Fra Merverdiavgiftloven:

http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-058.html#3-7

«(4) Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn. »

Det skal altså IKKE beregnes mva på salget.

Ditt svar