Moms på foredrag

Skal foredrag faktureres med eller uten moms?

Spørsmål fra Per.

Spørsmålet ble stilt den 24-05-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Dersom foredraget kan karakteriseres som opplæring/undervisning skal det ikke være moms. Ellers skal det faktureres med moms, 25%.

Ditt svar