Moms på firmabil

Får momsregistrert AS fradrag for moms betalt ved innkjøp av firmabil (ikke yrkesbil) som disponeres av ansatt? Spiller det noen rolle om bilen har hvite eller grønne skilt, -over eller under 3500 kg?

Spørsmål fra Kjell.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Du kan bare få fradrag for del som brukes i næringen.
Hvis du skal bruke bilen kun privat gis det ikke fradrag for mva i det hele tatt. Det samme gjelder ved kjøp av drivstoff, vedlikehold, etc. angående bilen.
Bilen må være varebil med grønne skilter for i det hele tatt å få fradrag.
Vær oppmerksom at det ikke skal legges moms på brukte biler solgt i Norge.

Ditt svar