Moms fratrekk

Hei! Har 2 spørsmål jeg håper dere kan hjelpe meg med!

Spørsmål 1:

Om jeg får en regning på en vare som kun gjelder moms.
Eksempel moms regning på en hårbestilling, kr 10.000 sendt fra DHL.
Da vet jeg at disse 10.000,- kan trekkes fra på moms som skal innbetales,
MEN det jeg lurer på er om disse 10.000,- samtidig kan utgiftføres under utgifter, eller
blir det da dobbelt opp?

Eksempel:
Inntekt 100.000,-
Utgift: Kun denne ene regningen på 10.000 i moms

Da er momsen klar, moms til innbetaling blir 20.000,- – 10.000,- i fratrekk
= moms til innbetaling 10.000,-

Men så kommer det jeg lurer på, hva blir beløpet jeg skal skatte av?
Blir det:
100.000,-
– 10.000,- i utgifter
– 10.000,- innbetalt moms
= 80.000,- er beløpet det må skattes av

eller blir det kun:
100.000,-
– 10.000,- innbetalt moms
= 90.000,- er beløpet det må skattes av

Hvilket av de to overnevnte eksemplene er riktige?
Lurer altså på om rene momsregninger kan føres opp både som utgift, og som fratrekk av moms.

Spørsmål 2:
Er dette et riktig eksempel på innbetalt skatt/moms:
– Omsetning 100.000,-
– Utgifter 30.000,-
-Fratrekk moms 10.000,-

= Moms til innbetaling: 10.000,-
= Beløp det skal skattes av: 60.000,-
Er dette korrekt regnet ut?

Setter stor pris på svar. 🙂

Spørsmål fra Helene.

Spørsmålet ble stilt den 29-02-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

SPØRSMÅL 1:

Mva skal ikke inn i resultatregnskapet. De eneste postene i regnskapet som er inkludert mva er kundefordringer og leverandørgjeld, og mva-kontoene (konto 2700 til 2740) selvsagt. Så de kr 10.000 skal ikke kostnadføres.

Jeg regner med de kr 100.000 i eksemplet ditt er inkl. mva siden du skriver mva blir kr 20.000. Da er det ikke kr 100.000 som er omsetningen din, men kr 80.000. Vi holder mva utenfor resultatregnskapet da dette verken er inntekt eller kostnad for foretaket.
Mva å betale blir, som du sier, kr 10.000 (20.000 – 10.000).

Det du skal skatte av i ditt eksempel, blir omsetningen på kr 80.000.
Det blir feil tankegang å tenke 100.000 – 10.000 – 10.000 som du gjør, selv om vi ender opp på samme skattegrunnlag.

For å ta et nytt eksempel andre tall:
Når du fakturerer f.eks. kr 125.000, og varen/tjenesten du leverer er mva-pliktig med 25% (og foretaket er mva-registrert) blir føringen:

3000: kr 100.000
2700: kr 25.000
1510: kr 125.000

Her holdes mva utenfor resultatregnskapet, men er ført til balansekontoene 1510 og 2700. Skattegrunnlaget det som er ført i regnskapet på konto 3000, altså kr 100.000.

Håper det oppklarte litt angående det du lurte på 🙂

SPØRSMÅL 2:

I resultatregnskapet:

Omsetning: 80.000 (ekskl. mva)
Utgifter: 30.000 (ekskl. mva)

Resultat før skatt: 50.000

MVA:

Utgående mva: 20.000 (25% av 80.000)
Inngående mva: 10.000

Mva å betale: 10.000

Altså:
-> Moms til innbetaling: 10.000.
-> Beløp det skal skattes av: 50.000.

2 Yngve

Hei igjen.

Glemte å legge til at hvis man f.eks. får en faktura fra en leverandør og merverdiavgiften ikke er fradragsberettiget for foretaket man driver føres mva sammen med resten av fakturaen på den aktuelle kostnadskonto. Ellers skal ikke mva inn i resultatregnskapet. 🙂

Ditt svar