Moms av provisjon – taxfördelning

Hei

Jag arbetar som reseagent och vidareformedling av turer. Jag samlar inte in några pengar i min bedrift utan pengarna för turen går direkt in till leverantören och sen fakturerar jag min provisjon, som ofta har ett grundlag som är fördelat på mat, tansport och guidning. Som jag har förstått det är guidning helt frittat moms, så jag skall endast beräkna moms av den del av min provisjon som är momsberättigad. Frågan som jag har fått tvetydigt svar på från skatteverket är följande:

Säg att jag har sålt en tur för 1000 NOK, min provisjon är 10% = 100 NOK, varav 50 NOK är gudning, då fakturerar jag den delen som frittat moms – så mye är jag enig med 😉

Men 25 NOK av det är mat, skall jag då beräkna 25% av dessa 25 NOK som ett grundlag för förmedlingstjeneste av mat ?

Jag vet att momsen för transport skall «spegla» leverantörens moms, men som jag uppfattade min handläggare på skatteverket skall jag ta delen av min provisjon (säg 25 NOk igen) som är för transport och ta 12% av det.

Eller förväntas jag betala in exakt samma som leverantören brukar, det vill säga 25 NOK i moms för mat och 25 NOk i moms för transport?

Jag är väldigt förvirrad i den här frågan, men vill göra allt rätt från början så hade uppskattat snabbt och tydligt svar.

Spørsmål fra Nikita.

Spørsmålet ble stilt den 06-03-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar