Merverdiavgift fritak ved rehabilitering?

Vi (et helseforetak med fysioterapeuter i AS) skal overta og bekoste istandsetting/rehabilitering av lokaler til drift av våre tjenester.
Vårt salg av tjenester samt utgifter til lokaler og fellesutgifter er fritatt mwa. Men hva med håndverker-regningen?

Spørsmål fra Morten.

Spørsmålet ble stilt den 09-01-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar