Mer enn 28% i skatt?

Hei

Mitt 2012 regnskap sa følgende :
Driftresultat : 192 000
Resultat før skatt : 180 000

Hva blir skatten på dette ?

Har fått skattekrav på 73000 ,-
Det er vel mere enn 28% ???

Hvorfor ?

Spørsmål fra Bak.

Spørsmålet ble stilt den 28-10-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hei, for å kunne gi et någenlunde fornuftig svar på dette spørsmålet, så må du komme med litt mer informasjon. F.eks. hvilken selskapsform har du?

2 Arne

Som nevnt over – er selskapsform vesentlig.

Det er ikke uvanlig at betalbar skatt er avvikende fra 28% av regnskapsresultatet. Det skyldes at skattemessig så behandles avskrivninger, varebeholdning etc forskjellig fra regnskapsmessig slik at det kan få slike konsekvenser.

Du MÅ sjekke skatteoppgjøret umiddelbart (pga klagefrist) og se at tallene på skatteoppgjøret stemmer med innsendte ligningspapir – hvis ikke må du sende klage. Du skal ha mottatt brev dersom ligningskontoret går bort i fra ligningspapirene du ha sendt inn.

Ditt svar