Må enhvert kreditnota bokføres?

Må kreditnota bokføres når den underliggende faktura ikke er bokført ennå? Dvs. den gamle fakturaen er feil, og skal erstattes med en ny.

Spørsmål fra Tove.

Spørsmålet ble stilt den 20-02-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Har du sendt ut denne fakturaen til en kunde enda?
Har du skrevet ut nye fakturaer etter denne?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jonny

Skal man følge bokføringsforsktiften slavisk så skal både faktura og kreditnota bokføres uansett grunn.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Tove

Det dreier seg om en inngående faktura, og en inngående kreditnota. Den inngående fakturaen er basert på en ordre, men leverandøren har fakturert feil, og krediterer i sin helhet. Vi kommer til å motta en ny riktig faktura som skal føres mot ordren.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Yngve

Din reskontro bør stemme med din leverandørs reskontro. Bokfør det du får fra leverandøren så har du oversikt også når du skal avstemme leverandører etterhvert. Da skal reskontroen din og leverandørens stemme overens.

(3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Tove

Tusen takk for hjelpen, Yngve.

Ser at du legger inn mange gode svar her på siden, veldig
nyttig for oss andre 🙂

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar