Må enhvert kreditnota bokføres?

Må kreditnota bokføres når den underliggende faktura ikke er bokført ennå? Dvs. den gamle fakturaen er feil, og skal erstattes med en ny.

Spørsmål fra Tove.

Spørsmålet ble stilt den 20-02-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Har du sendt ut denne fakturaen til en kunde enda?
Har du skrevet ut nye fakturaer etter denne?

2 Jonny

Skal man følge bokføringsforsktiften slavisk så skal både faktura og kreditnota bokføres uansett grunn.

3 Tove

Det dreier seg om en inngående faktura, og en inngående kreditnota. Den inngående fakturaen er basert på en ordre, men leverandøren har fakturert feil, og krediterer i sin helhet. Vi kommer til å motta en ny riktig faktura som skal føres mot ordren.

4 Yngve

Din reskontro bør stemme med din leverandørs reskontro. Bokfør det du får fra leverandøren så har du oversikt også når du skal avstemme leverandører etterhvert. Da skal reskontroen din og leverandørens stemme overens.

5 Tove

Tusen takk for hjelpen, Yngve.

Ser at du legger inn mange gode svar her på siden, veldig
nyttig for oss andre 🙂

6 Magne

Jonny: Hvilken paragraf i bokføringsforskriften baserer du deg på når du sier at man må bokføre begge, uavhengig av grunn? Slike utsagn bør underbygges av en konkret referanse. Slik jeg kan se så må man kun bokføre kreditnota når man har sendt en faktura (https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§5-2-7). Det står ikke noe om at man må bokføre en inngående kreditnota hvis den tilsvarende inngående fakturaen ikke er ført. Da vil det være som om fakturaen aldri var sendt. Akkurat som i tilfellet hvor du skriver ut en feil faktura, men oppdager det før den er utsendt og derfor ikke sender den ut, men kun krediterer den i eget regnskap. Det ville vært urimelig å i disse tilfellene kreve at man må påtvinge den andre part å ta imot både en faktura og en fullstendig kreditnota, med det medfølgende arbeidet det vil påføre å føre det i sitt regnskap. Det har i slike tilfeller ikke forekommet en faktisk transaksjon av verdier, ettersom jeg kan se.

Yngve: I tilfellet som nevnt over så vil saldoen på reskontroene stemme overens. Det betyr ikke noe fra eller til for saldoen på reskontroen om du bokfører fakturaen i sin helhet sammen med kreditnotaen på hele fakturaen, eller om du dropper begge. Så jeg ser ikke hvorfor man skulle måtte føre begge, om man ennå ikke har ført noen av dem. Men har du allerede ført fakturaen, så må du føre kreditnotaen, såklart.

Ditt svar