Lønnsslipp – info om feriepenger?

Må lønnsslipp inneholde info om forbrukte fereidager og/eller feriedager til gode?

Spørsmål fra Anne-Lise.

Spørsmålet ble stilt den 19-09-2013.

Ligger under emnet: Lønn.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Nei. Ingen krav til dette, kun feriepenger opptjent som må skrives.

2 Audhild Lekven

Hei,
Jeg får lønnslippen min på mail og lurer på om jeg kan kreve av arbeidsgiver å få den i papirform pr brev istedenfor?

3 Jonny

Det fins ingen offentlige lover som sier om at du har rett til å få det på papir eller ikke. Hvorfor vil du ha den på papir? Er det ikke like greit å oppbevare den elektronisk da?

Ditt svar