Lønn til ansatte

Det ble trukket fra lønn avdrag på lån til ansatte på kr 20000,- . Hvordanjeg skal regnskapsføre dette?

Debet saldo på konto 1380 «lån til ansatte» er kr 275000. Av dette lånet skal kr 52000,- tilbakebetales i år 2013. Skal jeg bokføre differanse på kr 223000, i dette året?

Håper noen kan hjelpe 🙂

Spørsmål fra Lena.

Spørsmålet ble stilt den 02-11-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Du må ha en egen linje for dette på lønnsslippen, hvor trekket spesifiseres.

La oss si en ansatt har netto utbetalt kr 25.000, og det trekkes kr 3.000 angående lånet.
Da fører du 22.000 til kredit 2930 «Skyldig lønn», og 3.000 til kredit 1380 «Lån til ansatte», istedenfor å føre alt til 2930.
Det er bare disse kontoene som berøres regnskapsmessig, siden trekket ikke endrer lønnskostnad eller skattetrekk.

Håper det ble forståelig 🙂

Vær oppmerksom på at du som arbeidsgiver ikke kan trekke den ansatte i lønn med mindre dette skriftlig er avtalt på forhånd (jf. Arbeidsmiljøloven §14-15 annet ledd).

Ditt svar