Levering i Danmark – moms på faktura?

Spørsmål: Er det moms på fakturaen når levering skjer i Danmark?

Spørsmål fra Lene.

Spørsmålet ble stilt den 28-02-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Nei, da er det ikke moms.

Ditt svar