Leie ut privat rom til eget AS

Hei, Jeg har et rom i huset som benyttes kun til oppbevaring av utstyr og varer til mitt eget AS. Det er ikke mulig å benytte noe av dette til private formål, det er for eks.ikke plass til en gjesteseng eller tilsvarende. Rommet er klassifisert som soverom på plantegningen til huset, og er første rommet til høyre når man kommer inn ytterdøren. Det vil med andre ord si at man må benytte samme inngangsdør og ca 2 meter av gangen som også blir inngangen til selve boenheten. Det er ikke snakk om kontor, men lager, og da er spørsmålet om jeg har hjemmel for å kreve leie av lager av mitt eget AS? Ansatte har egen nøkkel til ytterdør, og har tilgang til dette rommet i arbeidstiden for uthenting av varer m.m. Takker for alle svar.

Spørsmål fra Trond.

Spørsmålet ble stilt den 28-10-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Atle

Ved utleie av lokaler i egen bolig til eget aksjeselskap eller NUF vil leien være fradragsberettighet for bedriften og som regel skattefri for utleier. Det er et vilkår at utleien kan anses som reell, det vil si at lokalet må kunne leies ut til en uavhengig tredjepart, og at leien settes til markedsleie. Markedsleie vil si hva lokalet vil kunne leies ut for på markedet som næringslokale. Som regel er det et krav at lokalet har egen inngang og egne sanitærfasiliteter.

Ditt svar