Lederlønn i eget AS

Hei!

I regnskapet, inngår ansattlønn i lederlønn i eget AS? Eller er lederlønn noe som tas ut i tillegg til ansattlønn ( når det tas ut begge deler) ?

Spørsmål fra Tom.

Spørsmålet ble stilt den 29-08-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar