Lønnslipp mal

Hei. Driver eget as, og har i år gått inn på å føre regnskapet selv via et onlinesystem fra Visma. Lurer på om det finnes noen mal eller nedlastsbart standard skjema for lønn (lønnsslipp).

Elller holder det å lage et eget oppsett i excel eller er det spesifikke krav som stilles til utforming og innhold?

Spørsmål fra Geir.

Spørsmålet ble stilt den 03-02-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

På Altinn.no ligger det en mal på lønnsgrunnlag/lønnsslipp: https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Dokumentmaler/

Ditt svar