Lønn + feriepenger

Jeg har avtale om fast årslønn på 360’kr/år, 30’kr/mnd.

I juli måned får jeg kun utbetalt feriepenger og 1/26 (1153kr) av månedslønn (en dags arbeid). Dette tilsvarer 4 uker og 1 dags ferie.

Da vil jo dette bety at jeg i praksis kun tjener 360000kr – 28847kr = 331153kr/år.

Blir ikke dette 28847kr mindre enn avtalt ifølge min lønnsavtale?

Spørsmål fra Fillip.

Spørsmålet ble stilt den 25-07-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Thomas

Du må jo også legge på feriepengene i reknestykket ditt, som inngår i årslønnen. Med andre ord har du mer enn 360.000 i årslønn.

Enkelt satt opp; 11 måneder X 30.000 = 330.000
Feriepenger (10.2%) av 330.000 = 33660
Årslønn 363.660

Dette er ikke korrekt utrekning, men gir bare et bilde på hvordan det kan gjøres. Grunnen til dette er at ferie i seg selv defineres som «fritid uten lønn». Feriepengene erstatter lønnsbortfallet for den mnd du har ferie. Derfor får du feriepenger isteden for lønn 1 mnd i året.

2 Arne Devold

Flott svar Thomas. Hvis dere vil vite litt mer generelt om feriepengeberegning og utbetaling finner dere en grei oversikt her:
https://www.devoldconsulting.no/blogg/feriepenger-beregning-og-utbetaling/

Ditt svar