Kreditnota og nytt regnskapsår

Mottok en (uventet) kreditnota i år, for en faktura som ble mottatt og betalt ifjor. Hvordan blir føringen av denne nå som vi er inne i et nytt regnskapsår?

På forhånd takk.

Spørsmål fra Siri.

Spørsmålet ble stilt den 10-03-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Har du fått pengene tilbakebetalt?

2 siri

nei, pengene er ikke tilbakebetalt.

3 Jonny

Kreditnota skal føres på den dato som står skrevet på kreditnotaen.

4 Yngve

Hei.

Jeg vil tro at det bør tas hensyn til dette i regnskapet før nyttår, hvis originalfakturaen er resultatført i fjorårsperioden.
Kreditnotaen må uansett føres i det nye året, men da uten resultatvirkning.

Hvis fakturaen før nyttår f.eks. er ført slik:
Kredit 2410: kr 10.000
Debet kostnadskonto: kr 10.000

Da lager vi en føring og et bilag i fjorårsperioden som er f.eks. slik (bilaget kan være kopi av kreditnota med et forklarende notat påskrevet):
Kredit kostnadskonto: kr 10.000
Debet 1770: kr 10.000

Når vi da fører kreditnotaen i det nye året kan føringen bli slik:
Debet 2410: kr 10.000
Kredit 1770: 10.000

Altså uten resultatvirkning i det nye året.

Ditt svar