Krav til kontantfaktura?

Hvordan er kravene til en kontantfaktura? Hva må være med?

Spørsmål fra John.

Spørsmålet ble stilt den 10-03-2011.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 JES

Kontantfakturaen skal også inneholde:

Navn og organisasjonsnummer for utsteder
Nummer
Dato
Ytelsenes art og omfang
Vederlag
Info om beløpet og prosentsatsen på merverdiavgiften

Ditt svar