Krav til bedriftskonto for AS

Jeg har nettopp registrert et mini-AS med meg selv som ansatt, med bedriftskontoen og min lønnskonto i Skandiabanken. Dette er praktisk, siden banken er SEPA-medlem og har gratis overføringer til/fra utlandet i euro (har flest kunder ute i Europa og ønsker å tilrettelegge for dem med gratis overføring). Nå har jeg fått vite at konti i Skandiabanken egentlig er beregnet på personkunder, og at bedriftskontoen der vil bli oppgitt som om det var en personkonto til skattevesenet. Personlig er dette ikke kritisk, siden kontoen neppe vil ha mye over 50-70 000 kroner til enhver tid. Men er dette et problem for skattevesenet eller for bokføringen?
På forhånd takk for svar!

Spørsmål fra Christian

Spørsmålet ble stilt den 26-04-2012.

Ligger under emnet: Finansiering.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

AS er en egen juridisk enhet som er adskilt fra deg som privatperson. Det er ikke lov å bruke privatkonto for et AS så dør skaffe deg bedriftskonto snarest mulig.

Det ikke lov å bokføre transaljoner som går inn på din privatkonto i Skandiabanken inn i regnskapet til AS`et.

Ditt svar