Konto forskuddsskatt næringsoppgave 2

Har betalt forskuddsskatt som er ført konto 2540 i regnskapet. Da næringssoppgaven skal fylles ut stemmer ikke konto 9650 og 9400 (Sum egenkap.og gjeld og omløpsmidler). Finner ikke noen konto for forskuddsskatten i næringsoppgaven. Hva må jeg gjøre for å få den til å stemme?

Spørsmål fra Tove.

Spørsmålet ble stilt den 28-05-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar