Konto for inkluderingstilskudd fra NAV

Hei. Vi har hatt en person på arbeidstrening og har mottatt inkluderingsstilskudd fra NAV. Hvilken konto skal dette bokføres mot?

Spørsmål fra Birgitte.

Spørsmålet ble stilt den 13-03-2019.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Magnus Halvorsen

Dette har ikke jeg funnet ut av heller, tror jeg ender opp med å føre det som et vanlig salg uten mva.

Ditt svar