Konto for inkluderingstilskudd fra NAV

Hei. Vi har hatt en person på arbeidstrening og har mottatt inkluderingsstilskudd fra NAV. Hvilken konto skal dette bokføres mot?

Spørsmål fra Birgitte.

Spørsmålet ble stilt den 13-03-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar