Konto 1460 og 4390

Lurer på hva forskjellen er mellom konto 1460 og 4380.
Når skal man bruke de.
For eksempel:
1460 Innkjøpte varer for videresalg 820 000
4390 Beholdningsendring innkjøpte varer 290 000
Dette er tall fra en saldobalanse 31.12.

Spørsmål fra Martin.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar