Konto 1460 og 4390

Lurer på hva forskjellen er mellom konto 1460 og 4380.
Når skal man bruke de.
For eksempel:
1460 Innkjøpte varer for videresalg 820 000
4390 Beholdningsendring innkjøpte varer 290 000
Dette er tall fra en saldobalanse 31.12.

Spørsmål fra Martin.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2018.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Pia

konto 1460 skal vise hva du har på lager / verdien på lageret uten mva
og er en balansekonti. 4380 er resultatkonti, debiteres eller krediteres i forhold til om lageret økes eller reduseres

2 Martin Larsen

Hei!

Kto 1460 viser verdien av varelageret ditt, mens 4390 brukes ved varetelling og debiteres / krediteres h.h.v når varelageret reduseres / øker.

Eksempel: Varelageret ditt har økt med 10.000kr siden siste varetelling.
Debet kto 1460: 10.000kr
Kredit kto 4390: 10 000kr

Les mer om kontoene her:
https://www.lucaregnskap.no/kontobeskrivelser/1460
https://www.lucaregnskap.no/kontobeskrivelser/4390

Mvh,
Martin

Mvh,
Martin

Ditt svar