Konto 1460 og 4390

Lurer på hva forskjellen er mellom konto 1460 og 4380.
Når skal man bruke de.
For eksempel:
1460 Innkjøpte varer for videresalg 820 000
4390 Beholdningsendring innkjøpte varer 290 000
Dette er tall fra en saldobalanse 31.12.

Spørsmål fra Martin.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2018.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Pia

konto 1460 skal vise hva du har på lager / verdien på lageret uten mva
og er en balansekonti. 4380 er resultatkonti, debiteres eller krediteres i forhold til om lageret økes eller reduseres

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar