Kjøpe brukt gammel campingvogn til AS

AS må kjøpe en stor campingvogn grunnet et oppdrag (AS er vikarbyrå). Oppdraget ligger ca 50 min hver vei fra oppdragstaker til oppdragsgiver. Oppdragstaker er en mann på 65 år. Oppdraget er leder av en bedrift med ca 100 arbeidstakere og et sekstitalss kuner som har leveranser og tjenester hver dag hver time på døgnet. Døgndrift Oppdrgaet er 7,5 t hver dag og er krevende. Oppdrastaker ber om losji grunnet dette og arbeidsreisen (nb ikke yrkesreise idet 5 mnd varighet). Han godtar en ca 20 års gammel campingvogn på 8-9 meter til kr 60 000. Kan jeg utgiftsføre denne på et år idet vognen i utg punktet blir av lieten verdi etterpå ?

Spørsmål fra Campingvogn til AS.

Spørsmålet ble stilt den 17-08-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar