Kjøp og salg av bruktbil – regnskapsføring

Hei, har noen spørsmål ang kjøp og salg av bruktbil.

Når jeg kjøper en bil fra en privatperson, og overfører penger til han i nettbanken. Skal dette da bokføres som et øvrig uttak (med feks reg nr som ref) , eller legges som en «faktura» ?

Har forsåvidt samme spørsmål ang salg av denne bilen igjen til privatperson. Skal da penger inn legges som øvrig innskud ?

Og hvilke hvilke kontorer skal dette fører opp mot?
kan jeg evnt bruke denne for salg; «3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri» ?

Spørsmål fra Mads.

Spørsmålet ble stilt den 07-05-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar