Kjøp av tjenester fra bedrift man er deleier i

Hei. Jeg har to AS hvor jeg har 100% aksjer i den ene og 33% aksjer i fellesfirma. Mitt firma hvor jeg har 100% aksjer ønsker å kjøpe tjeneste fra den andre firma hvor jeg er 33% deleier. Er dette lovlig og under hvilke vilkår? takk

Spørsmål fra Maki.

Spørsmålet ble stilt den 24-10-2014.

Ligger under emnet: Firmadrift.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Ja, det er lovlig – men transaksjonene må gå etter «armlengdesprinsippet» – det vil si til smarkedsmessige betingelser(samme betingelser som andre ville fått)

Dersom transaksjonen er mellom aksjeselskap og eier (eller aksjeselskap som er kontrollert av eier) kommer aksjelovens § 3-8 inn, hvor det må utarbeide redegjørelse når spesielle kriterier er oppfylt. Les her http://lovdata.no/lov/1997-06-13-44/§3-8
Dette vil ev. gjelde for aksjeselskapet du eier 33% i.

2 Kjartan

Jeg regner med tjenestene som kjøpes inngår i selskapets vanlige virksomhet og at avtalen inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler.
Da kommer ikke bestemmelsene al. 3-8 til anvendelse, jf. al. 3-8 (1) nr. 4.

3 ARJO Regnskap

Derav formuleringen «når spesielle kriterier er oppfyllt». De lurte på om det er noe spesielle vilkår, og det er det dersom det ikke går til «markedspris» .

Men helt korrekt presisering – er det ledd i vanlig virksomhet, kommer ikke kravet om redegjørelse.

Ditt svar