Kjøper varer for kunde – hvordan bokføre?

Jeg blir enig med kunden om at jeg stikker innom en butikk og kjøper med en harddisk til ham.
Nårr jeg er hos kunden utførrer jeg tjenester som skal faktureres.

1. Tilbake på kontoret bokfører jeg utlegget for harddisken som kredit Bank. Hva blir da motposten kontert som?
(Mitt firma skal kun ha tilbake utlegget uten påslag, det er ikke snakk om varesalg. Har ikke varelager.)

2. Senere fakturerer mitt firma tjenestene og i den samme fakturaen førres utlegget med samme beløp som jeg betalte i butikken.
I og med at dette ikke er salg, men bare refundering av et utlegg, blir jeg usikker på hvordan jeg får skilt ut dette utlegget og på hvilken motkonto av debet Bank det føres.
Det er jo ikke inntekt, slik som tjenestene i den samme fakturaen.

🙂
Kai Inge

Spørsmål fra Kai Inge

Spørsmålet ble stilt den 23-07-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

1: PÅ debet ville jeg ført det på konto «4300 Innkjøp av varer for videresalg»

2: Viderefakturering regnes som vanlig omsetning, dette faktures på vanlig vis.

Ditt svar