Kjøp av pc til enkeltpersonforetak

Har kjøpt en PC til kr 3000 og lurer på om den skal utgiftføres i post 6500 eller i post 6995 i Næringsoppgave 1. Samtidig skal den føres i konto 1280 i næringsoppgaven 1 antar jeg. Driver med undervisning som en ekstra jobb og har ellers minimalt med utgifter å føre.

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 20-05-2012.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Leif

En PC til kr 3000 er ei utgift som ligger langt under grensa for hva som kan/skal utgiftsføres med hjelp av avskriving. Dermed skal du ikkebruke konto 1280, som er for avskrivinger.

Da er det nok 6995, som også omfatter kontormaskiner, som jo må være en passende beskrivelse av en PC.

Ditt svar