Kjøp av firmabil

Jeg har kjøpt en firmabil i mitt 100% eide AS. Skal alle kostnader ved kjøpet føres til 1230 og danne grunnlag for avskrivning og fordelsberegnng eller er det noe som skal tas direkte ved kjøp, f eks leveringskostnader?

Spørsmål fra Per.T.

Spørsmålet ble stilt den 09-01-2012.

Ligger under emnet: Finansiering.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Leveringskostander skal/kan bokføres som direkte kostnad.

Bokføring av bilen gjøres slik https://regnskapsguiden.com/f%C3%B8ring-av-bilkj%C3%B8p/

2 Kjartan

En liten korrigering er på sin plass her Jonny. Regnskapslovgivningen sier at anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost og at anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter (se rl 5-4, jf. 5-3). Her inkluderes alle utgifter som er knyttet til kjøpet, f.eks. toll, avgifter, provisjoner, transportutgifter, og dessuten indirekte innkjøpsutgifter, jf. NRS 1 Varer pkt. 3.1.

Ved fordelsberegning er det bilens listepris som ny + ekstrautstyr som legges til grunn uavhengig av regnskapsmessig verdi. Bilens alder kan også ha noe å si på hva som skal brukes som grunnlag for fordelsberegnimg.

Håper dette var oppklarende Per 🙂

Ditt svar