Kilometersats – enkeltmannsforetak

Hva er km.satsen man kan føre opp i kjøreboka ved bruk av privat bil i næringen?

Spørsmål fra Anne.

Spørsmålet ble stilt den 25-03-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Anne

Og hva skjer dersom man kjører over 6000 km. Får man ikke fradrag for mer enn det..? Leste en plass at dersom man kjørte over dette, ble bilen sett på som et driftsmiddel i næringen (?). Stemmer dette, og hva gjør man da

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jonny

Er du lønnsmottaker (ansatt) eller driver du eget personlig foretak?

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Anne

Driver et enkeltmannsforetak 🙂

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Jonny

Hei Anne.
Statens satser for kjøregodtgjørelse kan de se her http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens_reiseregulativ.html?id=965

(-8)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar