Kan jeg fakturere i Word?

Hei!

Jeg er litt usikker på hvilke formelle krav som stilles til fakturering.
Jeg driver Næringsvirksomhet (Utleie) og fører regnskapet selv i Visma Avendo. Der er det en fakturamodul. Men jeg har til nå laget de få utgående fakturaene som selskapet har i Word og pdf (Acrobat). Jeg har satt opp en enkel mal med fakturanummer (unikt nummer) m.m. Er det tillatt å gjøre det slik? Må eller bør jeg endre denne rutinen? Skulle jeg egentlig ha fakturert via regnskapsprogrammet?

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 19-04-2013.

Ligger under emnet: Faktura.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det står litt om lovverket rundt dette her: http://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/fakturamal/

Er det en spesiell grunn for at du ikke bruker fakturamodulen i regnskapsprogrammet ditt?

2 Bjørn

Hei Einar
Takk for svar så langt. Grunne til at jeg bruker Word er at jeg kjenner det programmet bedre enn Visma og der har man jo full makt. Det vil si man kan kanselere og endre som man vil (lage ny versjon, med nytt eller samme fakturanummer etc. etc.)

Og jeg antar at nettopp her kommer jeg også inn på selve kjærnen i mitt spørsmål. Jeg leste web linken i fra deg uten å bli my klokere.
Der sto det noe om en fakturamal i tekstformat (som jo kan brukes i Word men som muligens ikke er lov). For videre sto det at man må bruke blanketter med nummerete fakturaer (fakturanummer). Derved antar jeg at Word ikke er tingen her.

Men veldig fint om du eller andre kan bidra til å brinege ytterligere lys over denne saken. Bør eller må jeg starte å bruke fakturamodulen i Visma?

3 jonny

Ihht bokføringslovenså er det ikke å lov å lage faktura i program der innholdet kan endres i ettertid. I bokføringsloven § 5-1-3 står det også skrevet følgende: «Salgsdokumentasjon skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens» Les hele loven her; http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20041201-1558.html#5-1-3

Hvis faktura er feil så er det ikke lov til å redigere, du må da kreditere faktura og lage ny. Les mer om dette her http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen

4 Lars-Erik

Dumpet over denne diskusjonen. Hvis man lager en faktura i Word og så skriver den ut til PDF/A så kan den jo ikke endres i etterkant? At nummeret skal være maskinelt opprettet går jo like fint i Word som i Access (som mange fakturaprogrammer bruker). Hva er forskjellen? Poenten må vel være at det ikke kan endres i etterkant?

Ditt svar