Kan bil være eiet av et holdingselskap?

Er det mulig å holde bil og bilutgifter i et holdingselskap ?

Spørsmål fra Arne A.

Spørsmålet ble stilt den 06-05-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ja, dette er fullt mulig. Er ingen andre regler for Holdingselskaper.

2 Bjørn

Kan et Holdingselskap kjøpe / selge formuesgjenstander så som kunst, biler osv., uten å betale skatt av overskudd ?
Vil slik omsetning bli gjenstand for formuesskatt på eiers hånd ?

3 Jonny

Holdingselskaper betaler skatt av overskudd på lik linje med alle andre selskaper, uten unntak, men greia er at et holdingselskap ikke betaler skatt på mottatt aksjeutbytte fra andre selskaper.

4 Rune

Kan et holding selskap ta et billån?

Ditt svar