Kan bil være eiet av et holdingselskap?

Er det mulig å holde bil og bilutgifter i et holdingselskap ?

Spørsmål fra Arne A.

Spørsmålet ble stilt den 06-05-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ja, dette er fullt mulig. Er ingen andre regler for Holdingselskaper.

2 Bjørn

Kan et Holdingselskap kjøpe / selge formuesgjenstander så som kunst, biler osv., uten å betale skatt av overskudd ?
Vil slik omsetning bli gjenstand for formuesskatt på eiers hånd ?

3 Jonny

Holdingselskaper betaler skatt av overskudd på lik linje med alle andre selskaper, uten unntak, men greia er at et holdingselskap ikke betaler skatt på mottatt aksjeutbytte fra andre selskaper.

Ditt svar