Inntektsføre gamle kundefordringer

Hei, jeg har 2 spørsmål.

1. Jeg har fått beskjed om å inntektsføre kundesaldoer som er over 3 år gamle. Det vil si at kunden eks. har betalt for mye og det har blitt værende på reskontroen i 2/3 år ? Hva er reglene for dette? og hvordan skal dette posteres altså hvilken kontoer?

2. Hvordan posterer man inngående faktura som har blitt betalt av en ansatt tidligere ? Altså det må bli D: kostnad K: lev. så ved betaling D: lev. og K: bank men hvordan posterer jeg utbetalingen til den ansatte?

Spørsmål fra Sara.

Spørsmålet ble stilt den 17-10-2014.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

1. Den generelle foreldelsesfristen er 3 år. Antakeligvis er det denne fristen som gjelder for deg. Se foreldelsesloven for nærmere info.
Litt avhengig av beløpsstørrelse trenger det ikke være uforsiktig å ta det til inntekt før dette.

2. Jeg ville gjort slik på tidspunktet for utlegget: D:Kostnad/K:Lev.gjeld, D:Lev.gjeld/K:Gjeld til ansatt.
På tidspunktet for tilbakebetaling ville jeg gjort slik: D:Gjeld til ansatt/K:Bank.
(Ser bort fra mva-behandling her.)

🙂

Ditt svar