Inntektsberegning ved DA

Hvis pensjonerte ektefeller etablerer DA, men ønsker at eventuell lønn/overskudd skal tilfalle den ene (den andre har statspensjon)kan dette fordeles fritt?

Spørsmål fra Delphin.

Spørsmålet ble stilt den 27-11-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar