Inntekt i AS

Jeg eier et AS, det er kun meg selv som er ansatt.
Er jeg nødt til å ta ut lønn så lenge foretaket går med underskudd?

Spørsmål fra Søren.

Spørsmålet ble stilt den 12-03-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Man er aldri nødt til å ta ut lønn, dette gjelder ikke bare AS, men også andre foretaksformer.

2 Frode v/ Alett RegnskapsHjelp AS

Når du ikke tar ut lønn så er det i grunnen ikke ansatte i AS.
Du skriver at du selskapet har underskudd. Det du må være klar over er at dersom selskapet ikke har ansatte dvs ikke tar ut lønn så er det en del utgifter som du strengt tatt ikke kan få dekket av selskapet fordi det naturlig vis henger sammen med lønn.
Videre er det dette med lån til aksjonær dersom selskapet ikke har mulighet til å låne ut penger fordi det ikke er fri egenkapital til å ta ut utbytte etc. da hender det at skatteetaten regner dette som lønn. En gylden regel er å ikke dra noen tilfeller for langt.

Ditt svar