Innskudd til nyetablert AS

Har nylig opprettet ett AS med aksjekaptial på 30 000,- nå er det slik at jeg har tatt ut 100 000,- ekstra på privat boliglån og ønsker å skyte inn dette for at firma skal få fotfeste.

Hvordan går man frem og er det eventuelt noen skattefordeler eller liknende?

Takk på forhånd!

Spørsmål fra Robert.

Spørsmålet ble stilt den 25-09-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For å gi deg korrekt svar så trenger vi å vite følgende:
* Skal du låne pnegne til AS`et
* Skal pengene inn som «gave» i form av økt egenkapital i AS`et
* Skal pengene inn som økt verdi av aksjene (emisjon)

2 Roger

Hei Jonny,
I utgangspunktet var det tenkt som en «gave» for å øke egenkapitalen.

Både jeg og min kollega vil bidra rundt hundre tusen, dermed er det kanskje ikke så gunstig å låne til AS’et?

3 Jonny

Å låne selskapet vil være gunstig da dette vil gå som gjeld til selskapet (kun rentekostander som gir skattefradrag).

Hvis kapitalen er tiltenkt som gave så økes egenkapitalen, dette bokføres på konto «2030 Annen innskutt egenkapital». Bekrivelse av denne konto 2030 er; Annen innskutt egenkapital som ikke anses som aksjekapital eller overkursfond føres på denne kontoen

4 Pål

Hei.

Når du sier pengene er tiltenkt som gave til å øke egenkapitalen, mener du da at dette gjøres som en rettet emisjon hvor aksjeantallet i selskapet vlir

5 Pål

Blir utvidet?

Ditt svar